EN医疗器械BGМедицинскоизделиеHR Medicinski proizvod CSLékařskýpřístrojDA Medicinsk udstyr NL Medisch hulpmiddel ET Meditsiiniseade FILääkinnällinen莱特FR主文医疗DE Medizinprodukt ELΙατροτεχνολογικόπροϊόν胡OrvostechnikaieszközIT Dispositivo医LVMedicīniskaierīceLT MedicinospriemonėPLWyróbmedyczny PT Dispositivo医RODisezitiv Medical SkLekárskyPrístrojSSSIMAIMINSKIPRIPOMOČEKESSIMITIVOMÉDICOSVMuddInteknisk Produkt